Devlet Hastanesinde İmplant Fiyatları

www.r1o.net

devlet hastanesinde implant fiyatları, devlet hastanesinde implant yaptırmak, devlet hastanesinde implant yaptıranlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından implant diş tedavisi ödeniyor mu sorusunun cevabını Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde bulmak mümkündür. Konuyu ve değerlendirmeyi sizler için İstanbul Diş Hastanesi Ortodonti Bölüm Başkanı Ayla Demirtaş’a pratikte nasıl uygulandığını sorduk;B

açıklamaların dışında, SGK indirimli olan bu tedaviyi yaptırmak için her yurttaşımıza aşağıda verilen numaraları aramaları takdirde yardımcı olduklarını da sözlerine ekledi. SGK tebliğine göre; SGK, diş implantı tedavisini ancak “uygulamasının zorunlu olduğunun diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması” şartı ile ve söz konusu tebliğde belirtilen sınırlı durumlar için karşılamaktadır.

www.r1o.net

25.03.2010 tarih ve 27532 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak implant diş tedavileri” başlığı altında yer alan “4.5.1. Diş Tedavileri” maddesinin ikinci fıkrasında, “Kemik içi implantların bedelleri ödenmez.

Ancak maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, konjenital diş eksikliği vakalarında, dudak damak yarığı vb. gibi doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin, implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması, kararı destekleyen radyografik tetkiklerin sağlık kurulu raporu ekinde yer alması ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla her bir çene için en fazla 4 adet SUT eki EK-7 Listesinde yer alan ‘kemik içi implant uygulaması’ işlem bedeli ile her implant için 90 (doksan) TL faturalandırılabilir.

kanunları sayılı olarak geçmektedir. Söz konusu tebliğ hükmünden de anlaşıldığı gibi SSK, implant diş tedavisini ancak belli şartlarda karşılamaktadır. Yukarıda anlatılan özel şartlar dışında yani normal şartlarda diş implantı masraflarının SGK tarafından karşılanmadığını söyleyebiliriz.

Bu makale ile diş implantını SGK karşılıyor mu, devlet implant masraflarını ödüyor mu, SSK implant ücretini karşılıyor mu cevaplarını bulabilirsiniz. Diş hekimliği hizmetleri konusunda SGK’nın özel sektör ile anlaşmak konusunda bir düzenlemesi olmadığından, özel sektörde yer alan hiç bir diş kliniği ya da poliklinik gibi bizimde Emekli Sandığı, SSK, Yeşil Kart, Bağkur ve diğer devlete bağlı sosyal güvenlik kurumları (SGK) muadillerine yönelik bir anlaşma yapmamız ne yazık ki mümkün olamamaktadır.

Bunun dışında, şu an için SGK’lı hastalarımızın özelden hizmet alabilmesi, tedavilerinin devlet kurumlarında yapılamadığı durumlarda özel sektöre sevk edilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu şekilde sevk alan hastalar tedavilerini dışarıda istediği yerde yaptırabilir.

Özelde İmplant Fiyatları 2019

İmplant Destekli Hareketli Protezler (Tek Çene)2.530,00
Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç)1.380,00
İmplant Çıkartılması540,00
İmplant Üstü Veneer Kuron1.205,00
Kapişon İzalesi veya İmplant Üstü Açılması195,00
www.r1o.net

Bir Cevap Yazın