İmplant Kimlere Yapılabilir?

www.r1o.net

Genel olarak dental implant endikasyonları şunlardır;

 • Tam ve kısmi dişsiz hastalar
 • Çene ve yüz defektleri olan hastalar
 • Aşın rezorbe kret (erimiş çene kemiği) ile karakterize tam diş eksiklikleri
 • Hareketli (takıp çıkartılabilen) bölümlü takma kullanımında güçlük çeken hastalar
 • Hareketli protez kullanmayı reddeden hastalar
 • Köprü yaptırmak için sağlam dişlerini kestirmek ettirmek istemeyen hastalar
 • Oldukça uzun boşluk içeren sabit protez hastaları
 • Rastgele bir dişsiz alanda veya tam protezin oturduğu yumuşak dokularda olan ciddi farklıklar
 • Oral muskuler koordinasyonu bozuk olan hastalar
 • Protezin stabilitesini bozan, parafonksiyonel alışkanlıkları olan hastalar
 • Tam protezlerden fazla arayışı olan hastalar
 • Aşırı kusma refleksi olan hastalar
 • Sayısı ve konumu yetersiz destek diş mevcudiyetinde
 • Tek diş eksikliğinde
 • Travmaya bağlı diş kaybı veya kök kırıklarında
 • İntemal granulomların varlığında
 • Eksternal ve intemal kök rezorbsiyonunda
www.r1o.net

Bir Cevap Yazın